น้อยคนจะรู้! 20 เรื่องราว ย้อนประวัติศาสตร์ กำเนิดสิ่งแรกของไทย ที่เด็กรุ่นใหม่ไม่เคยทราบ

ในวันนี้เราจะพาย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจในอดีต เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ อาคารบ้านเรือนและรวมไปถึงหนังสือเรียนด้วย ทางเรามี 20 ภาพเรื่องราวที่เป็นสิ่งแรก และเป็นคนแรก ที่น่าสนใจของประเทศว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มีอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่า

1.บทประพันธ์ที่ทำการขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทย คือนิราศลอนดอน อขงหม่อนราโชทัย ขายให้กับหมอบรัดเลย์

2.แบบเรียนเรื่องแรกของคนไทย ชื่อหนังสือ จินดามณี แต่งโดยพระมหาราชครู กวีในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

3.หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย  บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) หรือ หนังสือจดหมายเหตุ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทย ฉบับปฐมฤกษ์เริ่มออกวางแผง เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2387

4.หนังสือไทยเล่มแรก (หนังสือไตรภูมิพระร่วง) เป็น วรรณคดีพุทธศาสนา ที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณ พ.ศ. 1888 โดยพระราชดำริในพระยาลิไท

5.นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ดำรงตำแหน่งนายกเมื่อปี พ.ศ.2475 สมัยรัชการที่ 7

6.โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรก โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ปี พ.ศ.2414

7.เงินกระดาษใบแรกของไทย ซึ่งเรียกว่า “หมาย” โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการใช้เงินกระดาษครั้งแรก แต่ยังไม่ได้เรียกว่า “ธนบัตร” โดยใช้คำว่า “หมาย” แทน

8.มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ 26 มีนาคม พ.ศ.2459

9.โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย โรงพยาบาลศิริราช หรือที่ชาวบ้านสมัยนั้นเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลัง

โรงพยาบาลในปัจจุบัน

10.เรือกลไฟลำแรกของประเทศไทย (เรือสยามอรสุมพล) สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ.2398

11.โรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของไทย โรงเรียนอนุบาลที่โรงเลี้ยงเด็ก ซึ่งพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พระอัครชายาใน รัชกาลที่ 5 เป็นผู้ให้กำเนิด

12.ธนาคารเอกชนแห่งแรกของไทย แบงค์สยามกัมมาจล ปัจจุบันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2449

13.โรงภาพยนตร์แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ฉายจอซีนีมาสโคป (โรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทย) ศาลาเฉลิมไทย หรือบางคนก็เรียกว่า โรงหนังเฉลิมไทย เคยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนราชดำเนินกลางกับถนนมหาชัย สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๙ ในสมัยรัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงคราม แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๒

14.ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ออกฉายให้ประชาชนชมครั้งแรก เรื่องนางสาวสุวรรณ ในปี พ.ศ.2466 ภาพยนตร์เรื่องแรกในไทยแต่สร้างโดยชาวต่างชาติ

15.ผู้ให้กำเนิดเพลงชาติไทย ประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ ในปี พ.ศ. 2475 คำร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา ซึ่งแต่งขึ้นภายหลังในปีเดียวกัน

คำร้องฉบับแรกสุดโดยขุนวิจิตรมาตรา

16.โรงแรมแห่งแรกของไทย คือโรงแรมโอเรียนเต็ล สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2413

17.สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหมในปี พ.ศ.2498 ปัจจุบัน คือ ช่อง 9 อสมท

18.นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย ได้แก่นางสาวกัลยา เทียนสว่าง นางสาวสยามคนแรกของไทยในงานนฉลองรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ.2477

19.โรงพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย โรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ นายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 3

20.ผู้ประดิษฐ์รถสามล้อขึ้นใช้ในประเทศไทยเป็นคนแรก คือ นายเลื่อน พงษ์โสภณ หรือ นาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ในปี พ.ศ.2476

ขอขอบคุณ : banprak-nfe

เรียบเรียงโดย : jaizaa